Etappe 6 : Verzameling en behandeling van water

Alle water dat afkomstig is van het uitdrogen, behandelen en ontwateren van de baggerspecie wordt in een opvangbak verzameld. Daarna wordt het voor verwerking naar een zuiveringsstation gepompt, om vervolgens op het oppervlaktewater geloosd te worden.

Récolte et traitement des eaux

Volgende etappe: Verzendingszones van de behandelde baggerspecie

Een vraag? Neem contact met ons op!.