Etappe 2 : Lossen, zeven en beheren van vreemd afval

De zogenoemde baggerspecie of slib bestaat uit een mengeling van sedimenten en zogenoemd bodemvreemd afval (hout, schroot, plastic, enz.).

Lossen

De baggerspecie (slib) wordt aan de loskade met een mechanische laadschop met een lange arm uit de baggerbakken gelost en in een eerste zeefinstallatie gestort. Deze zeeft het vreemd materiaal dat naar containers gaat.

Zeven

Daarna wordt de baggerspecie naar de tweede zeefinstallatie (met fijnere mazen) in de verwerkingshal gepompt. Daar wordt het fijner vreemd materiaal verzameld. Al het vreemd materiaal wordt vervolgens afgevoerd naar de gepaste verwerkingskanalen (stort of recyclage).

Criblage

Wachtzone van 6000m3

Het resterende slib dat niet door het verwerkingsdebiet wordt opgenomen, gaat naar een wachtzone, de verzamelzone, een waterdichte bak van 6000 m3, waar de sedimenten daarna kunnen opgenomen worden.

Zone de réception

Volgende etappe : Behandelingen

Een vraag? Neem contact met ons op!.