Etappe 1 : Kwaliteitscontrole van baggerspecie

Eerst wordt de specie gekarakteriseerd. Daarna gaat ze naar het centrum, waar bepaald wordt welke behandeling ze moet krijgen. Deze karakterisering gebeurt volgens modaliteiten die wettelijk duidelijk vastliggen (monsterneming, te analyseren parameters, enz.).

Voor deze operatie voert SEDISOL zijn eigen analyses uit, en doet een beroep op externe laboratoria die door de Waalse milieuautoriteiten erkend zijn.

Volgende etappe : Lossen, zeven en beheren van vreemd afval

Een vraag? Neem contact met ons op!.