Références

2010 – In uitvoering – Opdracht voor vier jaar: Beheer van baggerspecie van categorie B, afkomstig van de waterwegen die worden beheerd door de Algemene Directie van de Waterwegen: verwerking, nuttige toepassing en/of verwijdering. Uitvoering van de opdracht als onderaannemer van de NV Ecoterres.
Klant: Waalse Overheidsdienst - DGO2.
Vermoedelijke hoeveelheid: 160.000 m3/jaar.