Het centrum SEDISOL

SEDISOL is een centrum voor de verwerking en recyclage van baggerspecie, dat in verschillende opzichten vernieuwend is:

 • Het integreert naadloos verschillende verwerkings- en ontwateringstechnologieën op maat van het te baggeren slib, namelijk:
  • Zeven,
  • Ontwatering met persfilters,
  • Stabilisering van zware metalen door fosfatering,
  • Biosanering.
 • Het centrum kan jaarlijks meer dan 300 000 ton verzetten met het oog op ontwatering en chemische stabilisering van de zware metalen! Dat is een unicum in Europa. SEDISOL staat hiermee aan de top in de verwerking van baggerspecie.
 • De installatie kan bovendien compact slib aan (zonder de toevoeging van water) en is uitgerust met geavanceerde technologische snufjes voor zeven, pompen, mixen met toevoegingsmiddelen en onderhoud.

Maak kennis met de verschillende etappes in de werking van het centrum SEDISOL. U bent beheerder van een haven, van waterwegen, waterpartijen? U hebt te maken met het beheer van baggerspecie aan land? U zoekt betrouwbare, technische en milieuvriendelijke oplossingen voor een haalbare prijs? Vandaag kan SEDISOL, dankzij uitgebreid onderzoek en heel wat ontwikkelingswerkzaamheden, u een waaier van innovatieve, duurzame oplossingen voorstellen voor het verzamelen, verwerken en recycleren van baggerspecie.

Sedisol in enkele cijfers:

 • Een toegelaten verwerkingscapaciteit van 235 000 m3/ jaar
 • Een bufferopslagcapaciteit van 6 000 m3
 • Een terrein van 4 ha, in het hart van het Waalse net van waterwegen, toegankelijk via de Samber

Centre Sedisol vue arérienne

Neem contact met ons op als u meer wil weten.