Bijdrage tot milieuzorg

SEDISOL is een centrum voor de verwerking en recyclage van baggerspecie, dat inzoomt op duurzame ontwikkeling.

SEDISOL zet koers naar duurzame oplossingen

SEDISOL draagt bij tot de duurzame benutting van de waterwegen. Dezezijn voor het transport veiliger en milieuvriendelijker dan de land- of luchtwegen, die meteen minder overvol worden. Het scheepstransport stimuleren, de baggerspecie (slib) verwerken en nuttig toepassen, het storten verminderen,… SEDISOL is goed voor het milieu.

Pérenniser le trafic fluvial, traiter et valoriser les sédiments dragués, diminuer les mises en décharge, etc. La mission de SEDISOL est environnementale.

Iedereen is het eens dat de (binnen)scheepvaart een fundamenteel kanaal voor duurzame ontwikkeling kan zijn (is). De voordelen zijn onmiskenbaar:

  • minder energieverbruik,
  • minder vervuiling,
  • weinig C02-uitstoot,
  • minder verzadiging van infrastructuren,
  • veilig
  • zuinig

Zo zijn de waterwegen heuse snelwegen voor het goederenvervoer. De concrete vormgeving van dit unieke industriële project biedt nieuwe vooruitzichten om meer en meer gebruik te maken van de (binnen)scheepvaart, met alle bijhorende positieve effecten voor de duurzame ontwikkeling.