Etappe 5 : Behandeling door biosanering

Biosanering als antwoord op organische verontreiniging (type koolwaterstoffen)

Dit procedé bestaat in het activeren van de micro-organismen die natuurlijk aanwezig zijn in de baggerspecie, om bepaalde organische componenten af te breken.

Deze behandeling wordt toegepast om zowel grond als baggerspecie te verwerken. Het gebeurt allemaal in een waterdicht gemaakte biosaneringscel in openlucht.

De aanmaak van laguneringsruggen, het keren van de vooraf ontwaterde specie en de toevoeging van voedingsstoffen (nutriënten) bevorderen het proces.

De twee behandelingstechnieken, fosfatering en biosanering, kunnen apart of samen gebruikt worden, naargelang de aard van de verontreiniging.

 Traitement par Bioremédiation

Volgende etappe : Verzameling en behandeling van water

Een vraag? Neem contact met ons op!.