Etappe 3 : Fosfatering

Fosfatering als antwoord op verontreiniging van minerale aard (zware metalen)

Dit procedé zet de zware metalen vast in de mazen van een kristallijne structuur (vorming van calciumfosfaten in fosforzuur dat in de leidingen wordt gespoten waar de sedimenten door komen).

Door rijping in de tank vinden de noodzakelijke chemische reacties plaats. Ook de gassen die door dit procedé ontstaan, worden behandeld.

Traitement par phosphatation

Traitement par phosphatation

Volgende etappe : Ontwatering

Een vraag? Neem contact met ons op!.