Etappe 4 : Ontwatering

In de verwerkingshal staan een aantal persfilters voor de mechanische ontwatering van de baggerspecie.

Er zijn uitvlokmiddelen nodig om het slib vlotter te kunnen filteren. Daarom wordt kalk aan de baggerspecie toegevoegd alvorens ze naar de persfilters gaat.

Déshydratation

Volgende etappe : Behandeling door biosanering

Een vraag? Neem contact met ons op!.